קבוצת מילטין נתנה חסות לכנס ארגון הוטרינרים שהתקיים בחודש פברואר במתחם אקספו - המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות שבתל אביב.

עובדי החטיבה הוטרינרית הציגו את מוצרי החברה השונים והחידושים בתחום